Bochnia ul. K.Brodzińskiego – stan zastany oraz widok po rozpoczęciu prac.

Bochnia ul. K.Brodzińskiego – w trakcie prac.

Bochnia – w trakcie prac.

Gdów- ul. Łapanowska – stan zastany oraz widok po rozpoczęciu prac.

Kłaj – budynek mieszkalny – stan zastany oraz widok po rozpoczęciu prac.

Łysokonie – budynek mieszkalny – stan zastany oraz widok po rozpoczęciu prac.

Stanisławice – budynek mieszkalny – stan zastany oraz widok po rozpoczęciu prac.

Bochnia ul. K.Brodzińskiego – stan zastany oraz widok po rozpoczęciu prac.

Bochnia ul. K.Brodzińskiego – w trakcie prac.

Bochnia – w trakcie prac.

Gdów budynek mieszkalny – w trakcie prac.

Kłaj – budynek mieszkalny – stan zastany oraz widok po rozpoczęciu prac.

Łysokonie – budynek mieszkalny – stan zastany oraz widok po rozpoczęciu prac.

Stanisławice – budynek mieszkalny – stan zastany oraz widok po rozpoczęciu prac.